top of page

GESCHIEDENIS

Traditie doorheen jaren

Onze stijl Shotokan is de eerste en meest beoefende stijl van het moderne karate. Shotokan omvat lage standen en harde technieken. Verder wordt er veel geoefend op kihon, kata en kumite. De beoefenaars van shotokan hechten veel waarde aan de historische achtergrond van het karate en eren daarmee een lange traditie.

De Japanse Karate Associatie waarbij onze club is aangesloten volgt de Karate manier van het opbouwen van karakter, en het trainen van de geest en het lichaam om bij te dragen aan de samenleving, gebaseerd op Satoshi Miyazaki Shihan.

Miyazaki Shihan

Satoshi Miyazaki Shihan (shihan = meester), 8e dan J.K.A., kwam in 1966 aan in België en was tot zijn dood in 1993 hoofdinstructeur van de JKA-school in België. Onder zijn leiding groeide deze school uit tot de grootste stijlgroep in België. Zijn religieuze wortels zaten in het Zen-boeddhisme en de Shinto-religie, maar in zijn levenshouding zat ook een brok samourai-eer en -trots. Sterkst van al geloofde hij in mensen, vooral zijn mensen! Hij voelde zich wereldburger zonder vaderland, maar had een hekel aan vliegtuigen. En hoe vaak hij ook op reis was, hij kon autorijden noch fietsen.
In 1993 zag Miyazaki Shihan één van zijn dromen binnen handbereik: het Europese J.K.A.-karate verenigen en organiseren. In februari werd, onder zijn impuls J.K.A.-Europa opgericht. Niet als doel op zich maar als middel om de stijl zuiver en gaaf te houden.
Voorjaar ’92 werd de diagnose gesteld, en in mei van datzelfde jaar werd hij voor het eerst geopereerd. Vier weken later stond hij weer in de dojo.
Op 31 mei 1993 overleed hij, 55 jaar jong, na een laatste gevecht met een onzichtbare vijand.

bottom of page